Rozbory - textová část

ČTVRTÁ ÚPLNÁ AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
TEXTOVÁ ČÁST