Aplikace

Práce s texty

Všechny texty jsou vám k dispozici ve formátu pdf v prostředí specializovaného modulu, který není potřeba instalovat, ale práci s texty Vám výrazně usnadní.

Práce s mapou

Výkresy jsou Vám k dispozici v podobě, ve které byly vytištěny. Jsou to rastry, ale je možné nad nimy vyhledávat objekty z pohledu dokumentace ÚAP důležité. VPS různých kategorií, Územní rezervy, Nové záměry infrastruktury, ..., hledání Vám usnadní roletová menu nad mapou se seznamy těchto objektů. Stačí na název objektu kliknout a objekt se ukáže žlutě zvýrazněný v kontextu vybraného výkresu. Pokud Vám kontext nevyhovuje, v legendě můžete zvolit jiný výkres.
Nad mapou se pohybujete pomocí myši, její ovládání Vám umožní dvojklik.
TIP: zkuste si vyzvětšovat přesnou oblast, která Vás zajímá tak, že se stisknutým tlačítkem shift a stisknutým levým tlačítkem myši roztáhnete nad mapou "ohradu" = červený obdélník.